JUWAL” M.M. Kaczorowscy Sp. jawna szanuje prawo do prywatności i dokłada wszelkich starań, aby informacje pozostawały prywatne, a dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w szczególności RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie zasad oraz sposobów gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym o Użytkownikach naszego Serwisu internetowego www.juwal.pl, a przede wszystkim: 


Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Danych  jest „JUWAL” M.M. Kaczorowscy Sp. jawna, z siedzibą 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Jana Pawła II 35, NIP 7270127932, REGON 470568682.

To Administrator  – usługodawca Serwisu internetowego, ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, czyli jak Twoje dane będą wykorzystywane. 

W sprawach przetwarzania danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem prosimy o kontakt:
e-mail: info@juwal.pl
adres: ul. Jana Pawła II 35, 95-050 Konstantynów Łódzki

Jakie dane są przetwarzane?

W naszym Serwisie internetowym zbieramy dane osobowe w następujący sposób:

  1. Kontakt

Informacje, w szczególności dane osobowe, pozyskane w trakcie korespondencji, zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. 

Dane jakie przetwarzamy w związku z realizacją usług to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania .

Podczas Twojej aktywności w Serwisie internetowym zbierane są następujące dane: odwiedzane strony, czas wizyty, kliknięcia, historia przeglądania, informacje o urządzeniu końcowym i przeglądarce, w tym jego lokalizację: npadres IPtyp przeglądarki. .


W jakim celu przetwarzamy dane osobowe? 

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi świadczyć w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem lub utratą:

Jak długo dane są przetwarzane?

Twoje dane będą przechowywane/przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.: 

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych?

Zgodnie z przepisami RODO, każdej osobie przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

Komu udostępniamy dane?

Dane osobowe mogą być udostępniane w minimalnymniezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, między innymi: dostawcom usług informatycznych, agencjom marketingowym, oraz innym kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów. Zapewniamy przy tym, że takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie specjalnej umowy z administratorem z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa danych

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania, a także instytucjom zajmującym się windykacją należności w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy? 

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Postanowienia końcowe